Kvernhus

Kvernhus og korntørka er blandt dei eldste husa på Vikesågarden. På den vanndrevne kverna kan vi mala det finaste havremjøl til flatbrødbaking. Korntørka er nyrestaurert. Her på Vestlandet er det å få lagringstørt korn rett fra åkeren ingen selvfølge. På tørka blir kornet tørka med vedfyring mens eit vanndreve røreverk sviv i tørkegryta. Vannkrafta har alltid vorte godt utnytta på Vikeså, og sidan 1936 har gardsbruka her vore sjølvforsynte med elektrisk kraft. Kraftstasjonen frå den tid er no avløyst av ein stor moderne kraftstasjon.