[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but images/kvernhuset is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.
×

Feil

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but images/kvernhuset is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Kvernhus

Kvernhus og korntørka er blandt dei eldste husa på Vikesågarden. På den vanndrevne kverna kan vi mala det finaste havremjøl til flatbrødbaking. Korntørka er nyrestaurert. Her på Vestlandet er det å få lagringstørt korn rett fra åkeren ingen selvfølge. På tørka blir kornet tørka med vedfyring mens eit vanndreve røreverk sviv i tørkegryta. Vannkrafta har alltid vorte godt utnytta på Vikeså, og sidan 1936 har gardsbruka her vore sjølvforsynte med elektrisk kraft. Kraftstasjonen frå den tid er no avløyst av ein stor moderne kraftstasjon.